Strona główna

Dane teleadresowe

PROKURATURA OKRĘGOWA w OLSZTYNIE
ul. Dąbrowszczaków 12; 10-959 Olsztyn

informacja: 89 521 54 57

sekretariat prokuratora okręgowego i zastępcy prokuratora okręgowego

tel: 89 521 54 00

fax: 89 521 54 01


Wydział I Śledczy
 • Tel. 89 52 15 507/508 - sekretariat        
 • fax: 89 52 15 501
 • adres: 10 -959 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 12
Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej
 • Tel. 89 52 15 418/435 - sekretariat       
 • fax: 89 521 54 73
 • adres: 10 -959 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 12
Wydział III Organizacyjno – Sądowy, w tym Dział Postępowania Sądowego
 • Tel. 89 52 15 466/478 – główni specjaliści ds. kadr: Jolanta Niedzielska, Danuta Sułkowska         
 • fax: 89 52 15 465
 • adres: 10 -959 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 12

  Dział Postępowania Sądowego
 • Tel. 89 52 47 801 - sekretariat
 • fax: 89 52 47 809
 • adres: 10 -510 Olsztyn, ul. Kopernika 5
 • adres do korespondencji: 10 – 959 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 12
Wydział IV Budżetowo – Administracyjny, w tym Dział Finansowo – Księgowy
 • Tel. 89 52 47 417 (kom. 604 933 702) – Dyrektor Finansowo – Administracyjny: Jacek Kędzierski  
 • fax: 89 52 47 820
 • e-mail: jacek.kedzierski@olsztyn.po.gov.pl
 • Tel. 89 52 47 810 - Główna Księgowa: Grażyna Sosnowa
 • adres: 10 -510 Olsztyn, ul. Kopernika 5
 • adres do korespondencji: 10 – 959 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 12

Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz
 • Tel. 89 52 15 467/427 - sekretariat        
 • fax: 89 52 15 490
 • e-mail: it@olsztyn.po.gov.pl
 • adres: 10 -959 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 12
Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 • Tel. 89 52 15 432 – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Katarzyna Krajewska
 • Tel. 89 52 15 411 – kierownik kancelarii tajnej Joanna Jurczak        
 • fax: 89 52 15 401
 • adres: 10 -959 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 12
Samodzielne stanowiska pracy:
 1. inspektor do spraw obronnych – Danuta Sułkowska, tel. 89 52 15 478
 2. audytor wewnętrzny – Renata Dębowska, tel. 89 52 47 822
 3. inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy – Grazyna Czarnecka, tel. 89 52 47 830
 4. administrator bezpieczeństwa informacji - Ewelina Pyziak, tel: 89 52 15 408
Sekretariat Prokuratury Okręgowej
 • Tel. 89 52 15 408 – Kierownik Sekretariatu Ewelina Pyziak
 • fax: 89 52 15 401
 • adres: 10 -959 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 12

 

PROKURATURY REJONOWE OKRĘGU OLSZTYŃSKIEGO


1. Prokuratura Rejonowa w Bartoszycach,
ul. Bohaterów Warszawy 16, 11-200 Bartoszyce

godz. urzędowania: 7:30 - 15:30 (interesanci przyjmowani są w godzinach urzędowania)

tel: 89 762 76 60 – CENTRALA
tel: 89 762 76 63 - KIEROWNIK SEKRETARIATU
fax: 89 762 76 66
pr.bartoszyce@olsztyn.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy: Radosław Snopek
Z-ca Prokuratora Rejonowego: Mirosław Skowyra
Kierownik Sekretariatu:  Anna Nowak


2. Prokuratura Rejonowa w Biskupcu, ul. Niepodległości 8, 11-300 Biskupiec

godz. urzędowania: 7:30 - 15:30 (interesanci przyjmowani są w godzinach urzędowania)

tel: 89 545 12 20 - SEKRETARIAT
tel: 89 545 12 29 - PROKURATOR REJONOWY
tel: 89 545 12 26 - KIEROWNIK SEKRETARIATU
fax: 89 545 12 21
pr.biskupiec@olsztyn.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy: Tomasz Ślązak
Kierownik Sekretariatu: Beata Bukowska

 
3. Prokuratura Rejonowa w Giżycku, ul. Gdańska 52, 11-500 Giżycko

godz. urzędowania: 7:30 - 15:30 (interesanci przyjmowani są w godzinach urzędowania)

tel: 87 429 61 30 - CENTRALA
tel: 87 429 61 32 - PROKURATOR REJONOWY
fax: 87 429 61 31
pr.gizycko@olsztyn.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy: Grzegorz Ryński
Z-ca Prokuratora Rejonowego: Maciej Prokop
Kierownik Sekretariatu: Beata Rusiecka


4. Prokuratura Rejonowa w Kętrzynie, ul. Sikorskiego 49, 11-400 Kętrzyn

godz. urzędowania: 7:30 - 15:30 (interesanci przyjmowani są w godzinach urzędowania)

tel: 89 752 97 00 - CENTRALA
tel: 89 752 97 02 - PROKURATOR REJONOWY
tel: 89 752 97 00 - KIEROWNIK SEKRETARIATU
fax: 89 752 97 01
pr.ketrzyn@olsztyn.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy: Jolanta Rzepko
Z-ca Prokuratora Rejonowego: Tomasz Niesłuchowski
Kierownik Sekretariatu: Mirosława Kruba


5. Prokuratura Rejonowa w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 35, 11-100 Lidzbark Warmiński

godz. urzędowania: 7:30 - 15:30 (interesanci przyjmowani są w godzinach urzędowania)

tel: 89 767 76 00 - CENTRALA
tel: 89 767 76 05 - PROKURATOR REJONOWY
tel. 89 767 76 19 - KIEROWNIK SEKRETARIATU
fax: 89 767 76 01
pr.lidzbark-warminski@olsztyn.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy: Andrzej Krzywiel
Kierownik Sekretariatu: Jolanta Liminowicz


6. Prokuratura Rejonowa w Mrągowie, ul. Wojska Polskiego 6d, 11-700 Mrągowo

godz. urzędowania: 7:30 - 15:30 (interesanci przyjmowani są w godzinach urzędowania)

tel: 89 741 05 50 - CENTRALA
tel: 89 741 05 61 - PROKURATOR REJONOWY
 tel: 89 741 05 67 - KIEROWNIK SEKRETARIATU
fax: 89 741 05 55
pr.mragowo@olsztyn.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy: Bogusława Pidsudko-Kaliszuk
Kierownik Sekretariatu: Ewelina Sasim


7. Prokuratura Rejonowa w Nidzicy, ul. Kościuszki 28, 13-100 Nidzica

godz. urzędowania: 7:30 - 15:30 (interesanci przyjmowani są w godzinach urzędowania)

tel: 89 625 26 75 – CENTRALA
fax: 89 625 40 56
pr.nidzica@olsztyn.po.gov.pl


Prokurator Rejonowy: Arkadiusz Szulc
Kierownik Sekretariatu: Joanna Felińska

8. Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Południe w Olsztynie, ul. Kopernika 5, 10-510 Olsztyn

godz. urzędowania: 7:30 - 15:30 (interesanci przyjmowani są w godzinach urzędowania)

tel: 89 524 78 00 - CENTRALA
tel. 89 524 77 01 - PROKURATOR REJONOWY
tel. 89 524 77 20 - KIEROWNIK SEKRETARIATU
fax: 89 524 77 50
pr.olsztyn-poludnie@olsztyn.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy: Daniel Brodowski
Z-ca Prokuratora Rejonowego: Krzysztof Górski
Z-ca Prokuratora Rejonowego do Spraw Wojskowych: płk Tomasz Jabłoński
Kierownik Sekretariatu: p.o. Barbara Sieradzan


9. Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ w Olsztynie, ul. Emilii Plater 12, 10-959 Olsztyn

godz. urzędowania: 7:30 - 15:30 (interesanci przyjmowani są w godzinach urzędowania)

tel: 89 767 82 00 - CENTRALA
tel. 89 767 82 16- PROKURATOR REJONOWY
tel. 89 767 82 19 - KIEROWNIK SEKRETARIATU
fax: 89 767 82 10
pr.olsztyn-polnoc@olsztyn.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy: Bartłomiej Gadecki
Z-ca Prokuratora Rejonowego: Agnieszka Ignaczewska
Kierownik Sekretariatu: Sylwia Wierzbicka


10. Prokuratura Rejonowa w Piszu, ul. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz

godz. urzędowania: 7:30 - 15:30 (interesanci przyjmowani są w godzinach urzędowania)

tel: 87 425 40 10 - CENTRALA
tel. 87 425 40 14 - PROKURATOR REJONOWY
tel. 87 425 40 20 - KIEROWNIK SEKRETARIATU
fax: 87 425 40 11
pr.pisz@olsztyn.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy: Rafał Kulągowski
Kierownik Sekretariatu: Małgorzata Świerszcz


11. Prokuratura Rejonowa w Szczytnie, ul. Marii Konopnickiej 61, 12-100 Szczytno

godz. urzędowania: 7:30 - 15:30 (interesanci przyjmowani są w godzinach urzędowania)

tel: 89 623 20 20 - CENTRALA
tel. 89 623 20 30 - PROKURATOR REJONOWY
tel. 89 623 20 28 - KIEROWNIK SEKRETARIATU
fax: 89 623 20 40 pr.szczytno@olsztyn.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy: Artur Choroszewski
Z-ca Prokuratora Rejonowego: Artur Bekulard
Kierownik Sekretariatu: Monika Pikura
Informacje publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Olsztynie
są zgodne z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami).