Strona główna

Majątek

Majątek Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Stan na 31 grudnia 2016 roku

Podany według wartości początkowej (wartości zakupu)

 

RODZAJ/WARTOŚĆ

1.Środki trwałe, w tym:

Grunty 2.018.318,50

Budynki, lokale 26.323.416,99

Narzędzia i przyrządy 0,00

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 4.832.301,32

Urządzenia techniczne 670.908,64

Środki transportu 981.324,61

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 1.709.904,41

1.Wartości niematerialne i prawne, w tym:

Powyżej 3.500,00 zł 663.426,62

Poniżej 3.500,00 zł 696.576,51 

1.Pozostałe środki trwałe: 5.246.542,24

2.Materiały w magazynie: 0,00