Strona główna

Organizacja jednostki

Struktura Organizacyjna Prokuratury Okręgowej w Olsztynie została określona Zarządzeniem Nr Ap.I.A.021/26/2015 z dnia 31.03.2015r. Prokuratora Apelacyjnego w Białymstoku.

 Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Olsztynie stanowią:

 1. Prokurator Okręgowy w Olsztynie;
 2. Zastępca Prokuratora Okręgowego.

 W skład Prokuratury Okręgowej w Olsztynie wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

 1. Wydział I Śledczy;
 2. Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej;
 3. Wydział III Organizacyjno – Sądowy, w tym Dział Postępowania Sądowego;
 4. Wydział IV Budżetowo – Administracyjny, w tym Dział Finansowo – Księgowy;
 5. Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz;
 6. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
 7. Inspektor do spraw obronnych;
 8. Audytor wewnętrzny;
 9. Administrator Bezpieczeństwa Informacji;
 10. Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.