Strona główna

Oświadczenia majątkowe

piątek, 23 czerwca 2017

Wzór oświadczenia majątkowego na rok 2018

Zgodnie z Zarządzeniem Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu w sprawie zasad i warunków organizacyjno-technicznych ujawniania oświadczeń majątkowych prokuratorów Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, oświadczenia, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji w nich zawartych ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"  - podlegają publikacji na stronie internetowej.

Oświadczenia prokuratorów Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu w kolejności alfabetycznej:

 1. Bilski Wiesław
 2. Bylicka Katarzyna
 3. Duplaga Jerzy
 4. Dyko Jarosław
 5. Grocholska-Ostrejko Elżbieta
 6. Grzeszczak Krzysztof
 7. Gwizdalska Anna
 8. Jaworski Zbigniew
 9. Jończyk Artur
 10. Kasiura Jerzy
 11. Kawalec Waldemar
 12. Kuczyński Marek
 13. Lorenc-Kociubińska Beata
 14. Nowicka Grażyna
 15. Piwowarczyk-Strugała Urszula
 16. Ratajczyk Marek
 17. Reczka Andrzej
 18. Rogowski Artur
 19. Szczęsny Marek
 20. Szyperski Dariusz
 21. Tabaczyk-Przystupska Wanda
 22. Zarzecka Krystyna
 23. Zimoląg Anna

Uwzgędniono złożone wnioski o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych niżej wymienionych prokuratorów:

 1. Czopek Ireneusz
 2. Schwartz Krzysztof
 3. Śledź Mieczysław