Strona główna

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działania powszechnych jednostek prokuratury oraz ich kompetencje regulują przepisy ustawy z dnia 15 lutego 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016.177).

Podstawowym zadaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw.