Strona główna

Rachunki bankowe Prokuratury Krajowej

Biuro Administracyjno-Finansowe Prokuratury Krajowej:

Wydatki budżetowe NBP O/O Warszawa - 80 1010 1010 0406 4422 3000 0000

Dochody budżetowe NBP O/O Warszawa - 30 1010 1010 0406 4422 3100 0000

Sumy depozytowe i sumy na zlecenie NBP O/O Warszawa - 19 1010 1010 0406 4413 9120 0000

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych NBP O/O Warszawa - 50 1010 1010 0406 4418 9110 0000